fotka

AKH VI

A. Blumenstock, Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, Collectanea ex Archivo Collegii Historici, Kraków 1891, t. VI, s. 379–463.

Wydanie: dostęp Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/11731/_5022_0_6_III.djvu

Rękopis: Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu sygn. Lat I F 263 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

AKLit III

I. Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, [w:] Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. III, Kraków 1884.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=73502&from=publication 

Rękopisy: Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej sygn. MS 149, MS 150 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

BRacz nr 188

Rękopis: Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu sygn. 188. Miscellanea varii argumenti theologica. XV w. ­– szczegółowe informacje por. M.E. Sosnowski, L. Kurtzmann, Katalog der Raczyńskischen Bibliothek in Posen, Bd. 1, Posen 1885.

 

CatCodJag I

Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Sygnatury 8–331, oprac. Z. Włodek, J. Zathey, M. Zwiercan, t. I, Wrocław 1980.

Rękopisy: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 188, 305 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

CatCodJag II

Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Sygnatury 332–444, oprac. M. Kowalczyk, M. Markowski, J. Zathey, M. Zwiercan, t. II, Wrocław 1982.

Rękopis: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 359 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

CatCodJag VIII

Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Sygnatury 1271–1353, oprac. M. Kowalczyk, A. Kozłowska, M. Markowski, L. Nowak, A. Sobańska, R. Tatarzyński, Z. Włodek, W. Zega, M. Zwiercan, t. VIII, Kraków 2004.

Rękopis: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 1300 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł uzupełnienie, [w:] Słownik staropolski. Suplement cz. I (verba absentia), Kraków 2014.

 

De nativ

De nativitate Domini – Pieśń o narodzeniu Pańskim, [w:] S. Vrtel–Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich. Czasy najdawniejsze do r. 1543, Lwowska Biblioteka Slawistyczna, t. XII, Lwów 1930, s. 185–187.

Rękopis: Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. akc. 11575 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Erz

B. Erzepki, Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko–niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XXXIV 1–139, Poznań 1908.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=118792&from=publication

Rękopis: Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie sygn. 78d ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

ErzGlos

B. Erzepki, Szczątki dawnej polszczyzny. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego XVII, zesz. 1, Poznań 1890, s. 171–189.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=117777&from=publication 

Rękopis: Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu sygn. 1738 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

EwKReg

J. Janów, Najstarsze szczątki ewangeliarza polskiego, [w:] Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności, t. LI, nr 2, s. 40–44, Kraków 1950. Poprawki i uzupełnienia na podstawie materiałów przygotowanych do druku w 2016 r. przez W. Wydrę i T. Lewaszkiewicza. 

Rękopis: Biblioteki klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie sygn. 933 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlAug

E. Belcarzowa, F. Wysocka, Glosy polskie w zbiorze kazań łacińskich w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 67/54, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Rocznik XXIII, Kraków 1973, s. 117–129.

Rękopis: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. akc. 67/54 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlDom

Glosy polskie rękopisu Sermones de tempore et de sanctis nr XV 32 Biblioteki oo. Dominikanów w Krakowie z drugiej połowy XV wieku, opracowali R. Laskowski i J. Reczek, Wrocław 1968.

Rękopis: Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie sygn. R.XV.32. Armarium Dominikańska Biblioteka Cyfrowa http://bc.dominikanie.pl/dlibra/docmetadata?id=367&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=FF8DA826A8474870B3A663DEC1D3AA34-24

 

GlGn

Glosy i drobne teksty polskie do 1500 roku. Z inkunabułów Biblioteki Kapitulnej i Seminaryjnej w Gnieźnie zebrał i wyd. J. Wojtkowski, Warszawa 1977.

Inkunabuły: Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie sygn. Inc. 527, 335, 806 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlJag

M. Kowalczyk, E. Belcarzowa, F. Wysocka, Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Rocznik XXIII, s.79–115, Kraków 1973.

Wydanie: dostęp Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=279890&from=FBC (dostęp ograniczony)

Rękopisy: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 1489, 1460, 2389, 2455, 1344, 1562 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlKazB I 

E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. I, Wrocław 1981.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=3305&from=publication

Rękopis: Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu sygn. 161 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlKazB II

E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. II, Wrocław 1983.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=3018&from=publication

Rękopisy: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 2377, 2369, 1619; Biblioteki Watykańskiej sygn. Vat. lat. 14182; Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie sygn. 1284 http://dlibra.kul.pl/dlibra/docmetadata?id=15780&from=pubindex&dirids=45&lp=23 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlKazB III

E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. III, Kraków 1997.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=3308&from=publication

Rękopisy: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 2242, 2366, 2368, 1508, 2246, 2337, 2280, 2634, 2340, 2416, 1612 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlKazB IV

E. Belcarzowa, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. IV, Kraków 2001.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=3310&from=publication

Rękopisy: Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. 3024 III http://polona.pl/item/1167889/1/, 3018 III http://polona.pl/item/1128782/0/, 3025 III http://polona.pl/item/1747725/0/, 3020 II http://polona.pl/item/2118320/0/, 3027 III http://polona.pl/item/1745328/0/, 3022 IV http://polona.pl/item/3325294/0/, 3021 III http://polona.pl/item/1142906/0/ 

 

GlPolB

E. Belcarzowa, XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 29, Warszawa 1991, s. 5–33.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=34397&from=FBC (dostęp ograniczony).

Rękopis: Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu sygn. Lat. I Q 1402 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

GlWroc

J. Woronczak, Teksty polskie w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu z połowy XV wieku, Wrocław 1956.

Rękopis: Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu sygn. 43 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Gn

Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, wydał S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1953.

Wydanie: dostęp transkrypcja dostępna w Korpusie tekstów staropolskich do roku 1500 https://ijp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Gn.pdf 

Rękopis: Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie sygn. MS 24 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Gn ap.

Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, wydał S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1953. Appendix, polskie teksty modlitewne zapisane na 4 kartach in quarto wszytych na końcu rkpsu po jego oprawieniu. W wydaniu Vrtla na s. 145–152 – zob. wyżej.

 

Gn gl.

Kazania gnieźnieńskie. Podobizna, transliteracja, transkrypcja, wydał S. Vrtel-Wierczyński, Poznań 1953. Glosy polskie w kazaniach łacińskich. W wydaniu Vrtla na s. 93–120 – zob. Gn.

 

JA IV

H. Collitz, Polnische Glossen aus dem XV–XVI Jahrhundert, Archiv für slavische Philologie, herausgegeben von V. Jagić, t. IV, Berlin 1880, s. 86–97.

Wydanie: dostęp Internet Archive https://archive.org/stream/archivfrslavisc01pastgoog#page/n108/mode/2up

Rękopis: Królewskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Greifswaldzie sygn. Ms Theol. Q 39 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

JA XII

A. Brückner, Über die älteren Texte des Polnischen, II, Archiv für slavische Philologie, herausgegeben von V. Jagić, t. XII, Berlin 1890, s. 140–155.

Wydanie: Internet Archive https://archive.org/stream/archivfrslavisc07unkngoog#page/n154/mode/2up

Rękopis: dostęp Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie sygn. 195 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

JA XIV

A. Brückner, Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und Literatur, Archiv für slavische Philologie, herausgegeben von V. Jagić, t. XIV, Berlin 1892, s. 481–512.

Wydanie: dostęp Internet Archive http://archive.org/stream/archivfrslavisc00unkngoog#page/n506/mode/1up

Rękopisy: Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu sygn. Lat. I F 131 (spalony), Lat. I Q 29 (spalony) ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Kałużn

E. Kałużniacki, Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhundertes, Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Band CI, Wien 1882, s. 267–318.

Wydanie: dostęp Internet Archive https://archive.org/details/sitzungsbericht73wissgoog

Rękopis: Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. 8028 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Kśw

Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze, pod red. Pawła Stępnia, współpraca H. Tchórzewska-Kabata, I. Winiarska-Górska, Warszawa 2009.

Wydanie: transkrypcja W. Twardzika dostępna w Korpusie tekstów staropolskich do roku 1500 https://ijp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Gn.pdf 

Rękopis: Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. 8001 http://polona.pl/item/304920/0/

 

MacDod

W.A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. IV, Dodatki do piśmiennictwa polskiego, Warszawa 1853.

Wydanie: dostęp Internet Archive https://archive.org/stream/pimiennictwopol03macigoog#page/n913/mode/1up (s. 914–1340).

Rękopisy: Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. 810/I http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/7352, XLIII; Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie sygn. 1399 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego http://www.pjs.ijp.pan.pl/zsstp.html 

 

MamKal

Mamotrekty staropolskie, oprac. Żurowska-Górecka Wanda i Kyas Vladimír, cz. III Prophetia Isaiae–Apocalypsis, Wrocław 1980.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=22266&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=58E0B9E6EE95F98FE6EE556D388289CE-5

Rękopis: Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie sygn. 1713 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

MamLub

Mamotrekty staropolskie, oprac. Żurowska-Górecka Wanda i Kyas Vladimír, cz. III Prophetia Isaiae–Apocalypsis, Wrocław 1980.

Wydanie: dostęp Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=22266&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=58E0B9E6EE95F98FE6EE556D388289CE-5

Rękopis: Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz Handschriftenabteilung) sygn. MS Theol. Lat. F 655 ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

MPKJ II

K. Czajkowski, J. Łoś, Zabytki augustiańskie, Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1907, s. 311–327.

Wydanie: dostęp Internet Archive https://archive.org/stream/materyayipracek00jzgoog#page/n4/mode/2up

Rękopisy: Biblioteki Jagiellońskiej sygn. Akc. 70/54, Akc. 73/54, Akc. 110/56  ­– szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

MW

Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z wieku XV [...] z dołączeniem glos polskich, powtórnie wydał Malinowski Lucjan, Kraków 1887.

Wydanie: dostęp Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11239&from=publication

Rękopis: Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie sygn. Codices Slavici Ms VI nr 2 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

MW gl.

Modlitwy Wacława. Zabytek języka polskiego z wieku XV [...] z dołączeniem glos polskich, powtórnie wydał L. Malinowski, Kraków 1887. Glosy polskie z trzech piętnastowiecznych rękopisów łacińskich. W wydaniu Malinowskiego na s. 63–69.

Wydanie: dostęp Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=11239&from=publication

Rękopis: Biblioteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie sygn. 79 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Naw

Książeczka do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej, wyd. S. Motty, Poznań 1875.

Wydanie: dostęp Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (wydanie Kraków 1849 r.) http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=2145&from=FBC Transkrypcja dostępna jest w Korpusie tekstów staropolskich do roku 1500 https://ijp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Naw.pdf

Rękopis: zaginął po 1836 r. – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego http://www.pjs.ijp.pan.pl/zsstp.html 

 

PamLit XXVIII

S. Vrtel-Wierczyński, Kilka nieznanych tekstów staropolskich XV i XVI wieku, Pamiętnik Literacki, t. XXVIII, Lwów 1931, s. 299–308.

Wydanie: dostęp Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=57468&from=publication

Rękopis: Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu sygn. MS 90; Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie sygn. MS 201 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

PF I 

J. Przyborowski, Urywek kazań dla młodzieży szkolnej z glosami polskimi. Wiek XV, Prace Filologiczne, t. I, Warszawa 1885, s. 199-204.

Wydanie: dostęp Elektroniczna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=153407&from=publication

Rękopis: nieznany – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

PF III

A. Brückner, Glosy wrocławskie, Prace Filologiczne, t. III, Warszawa 1891, s. 281–292.

Wydanie: dostęp Elektroniczna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=153423&from=publication

Rękopis: Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego sygn. IV Q 126 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

PF IV

A. Brückner, Z rękopisów petersburskich, cz. I, Kazania husyty polskiego, Prace Filologiczne, t. IV, Warszawa 1892, s. 561–586.

R. Lubicz [H. Łopaciński], Kilka zabytków języka staropolskiego, Prace Filologiczne, t. IV, Warszawa 1892, s. 587–638.

H. Łopaciński, Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca wieku XV i początku XVI, Prace Filologiczne, t. IV, Warszawa 1892, s. 689–794.

Wydanie: dostęp Elektroniczna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=154649&from=publication

Rękopisy: Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu sygn. Lat. I Q 146 (spalony); Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. 8040 III http://polona.pl/item/39105516/2/; Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie sygn. 14; Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku bez sygn. – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

PF V

A. Brückner, Z rękopisów petersburskich, cz. II, Średniowieczne słownictwo polskie, Prace Filologiczne, t. V, Warszawa 1895, s. 1–52.

R. Lubicz [H. Łopaciński], Kilka zabytków języka staropolskiego, Prace Filologiczne, t. V, Warszawa 1895, s. 53–88.

Wydanie: dostęp Elektroniczna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=153411&from=publication

Rękopisy: Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego sygn. 6 2/17; Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu sygn. Lat. I Q 50; Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie pod sygn. 1704, 1707, 1709; Biblioteki Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku sygn. A 17; Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie sygn. 5 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Pocz

J. Łoś, Początki piśmiennictwa polskiego. (Przegląd zabytków językowych), wyd. 2. popr., Lwów 1922.

Wydanie: dostęp Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=32326&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI

Rękopis: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie sygn. 611 http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=2&from=pubstats

 

R XIX

M. Bobowski, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XIX, Kraków 1893.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/166859/index.djvu

Rękopisy: biblioteki benedyktyńskiego klasztoru Św. Krzyża na Łysej Górze (bez sygnatury, rkps zaginął); nieznanej proweniencji (s. 89) – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

R XXII

L. Malinowski, Ewangelia św. Mateusza rozdz. V, 1–12. Kazanie na dzień Wszech Świętych, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XXII, Kraków 1895.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/166588/index.djvu

Rękopis: Biblioteki Kapitulnej na Hradczanach w Pradze sygn. D LII – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

R XXIII

A. Brückner, Średniowieczna poezja łacińska w Polsce, cz. III, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XXIII, Kraków 1894, s. 268–319.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/166589/index.djvu

Rękopisy: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. 824/I http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/10532; Cesarskiej Biblioteki Publublicznej w Petersburgu sygn. Lat. I F 223 (spalony) – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

R XXIV

A. Brückner, Kazania średniowieczne, cz. I, II, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XXIV, Kraków 1895, s. 38–97; 317–390.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/166591/index.djvu

Rękopisy: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. 1490/II http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=6187&from=publication, 1629/II http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6738, 1945/II http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/12851, 1946/II http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/8715, 821/I http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/9023, 2209/I; Biblioteki Jagiellońskiej sygn. 1297, 1299; Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. 3019 III http://polona.pl/item/1158235/0/, 3020 II http://polona.pl/item/2118320/0/; Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu o sygn. Lat. I Q 244 (spalony); Biblioteki Państwowej w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz Handschriftenabteilung) sygn. MS Theol. F. 418; Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego sygn. I F 754 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=37030&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=8B2DC23A49D674F178788C5419685CD0-68 (w przygotowaniu) – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

R XXV

A. Brückner, Kazania średniowieczne, cz. III, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XXV, Kraków 1897, s. 115–205.

A. Brückner, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XXV, Kraków 1897, s. 206–291.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/166592/index.djvu

Rękopisy: Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu sygn. Lat. I Q 59 (spalony), Lat. I Q 125 (spalony), Lat. I F 205 (spalony), Lat. I F 222 (spalony), Lat. I F 236 (spalony), Lat. I F 298 (spalony), Lat. I F 460 (spalony), Lat. I F 471 (spalony), Lat. I F 475 (spalony), Lat. I F 478 (spalony), Lat. I F 490 (spalony), Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. 414/II http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6588 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

R XXXIII

A. Brückner, Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej, cz. II, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XXXIII, Kraków 1901, s. 120–187.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/167742/index.djvu

Rękopisy: nieznany bez sygn. pergaminowy (s. 121–123); Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego sygn. I Q 307; nieznany inkunabuł z końca XV w. prawdopodobnie przechowywany w Bibliotece Państwowej w Berlinie – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

R XLVII

A. Brückner, Przyczynki do dziejów języka polskiego, Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział Filologiczny, t. XLVII, Kraków 1910, s. 337–385.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/Content/168863/index.djvu

Rękopisy: Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu sygn. 427; inkunabuł Vocabularius breviloquus (bez sygnatury) Biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu; Biblioteki Baworowskich we Lwowie bez sygnatury; Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie sygn. 2394 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Reg

H. Łopaciński, Reguła trzeciego zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV i początku XVI, Prace Filologiczne, t. IV, Warszawa 1892, s. 689–794.

Wydanie: dostęp Elektroniczna Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=154649&from=publication

Rękopis: Seminarium Duchownego we Włocławku (zaginął) – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Rozm

Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład, wydali F. Keller i W. Twardzik, I. Weiher–Freiburg i. Br. 1998, II. Weiher–Freiburg i. Br. 2000,  Monumenta Linquae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, t. XL i XLII.

Wydanie: dostępna transkrypcja W. Twardzika w Korpusie tekstów staropolskich do roku 1500 https://ijp.pan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Rozm.pdf

Rękopis: Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. 8024 II http://polona.pl/item/257324/1/

 

RozmPam

L. Bernacki, Karta z Rozmyślania o życiu Pana Jezusa, Pamiętnik Literacki, t. X, Lwów 1911, s. 470–477.

Wydanie: dostęp Małopolska Biblioteka Cyfrowa http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=15486&dirds=1&tab=1

Rękopis: Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie sygn. 2566, fotografia dostęp Polona http://polona.pl/item/285451/62/ – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Serm

Rękopiśmienne ekscerpty pochodzące z rkpsu Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej sygn. 230. Odczytania Kazimierza Krajewskiego i Felicji Wysockiej.

 

SKJ I 

W. Wisłocki, Glossa super epistolas per annum dominicales. Kodeks łacińsko-polski z połowy XV wieku, Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, t. I, Kraków 1880, s. 1–141.

W. Chomętowski, Zabytki języka polskiego z XV wieku w rękopismach Biblioteki Ordynacji Krasińskich, Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, t. I, Kraków 1880, s. 142–154.

L. Malinowski Lucjan, Quadragesimale super epistolas. Glosy polskie z końca pierwszej połowy wieku XV, Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, t. I, Kraków 1880, s. 295–314.

Wydanie: dostęp Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=57873&from=publication

Rękopisy: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu sygn. 413/II http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6176; Biblioteki Kapitulnej w Pradze sygn. A XLIV – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

SKJ V

R. Lubicz [H. Łopaciński], Glosy polskie zawarte w rękopisie z kazaniami łacińskimi z połowy w. XV, Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności, t. V, Kraków 1894, s. 240–338.

Wydanie: dostęp Internet Archive https://archive.org/stream/sprawozdaniakom01jzgoog#page/n6/mode/2up

Rękopis: Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie sygn. 1711 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

Szwed

E. Barwiński, L. Birkenmajer, J. Łoś, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności, Kraków 1914.

Rękopis: Biblioteki Akademii Upsalskiej sygn. Ups. C. 95 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

ŚlPolW

M. Walter, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, cz. II, Wrocław 1977.

Rękopis: Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego sygn. I Q 465 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

WisłRp

Rękopiśmienne ekscerpty pochodzące z rkpsów Bibliotekie Jagiellońskiej sgyn. 1390, 2247, 2366, 2645, 2646. Odczytania Elżbiety Belcarzowej, Felicji Wysockiej i pracowników Pracowni Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN.

 

Zab

J. Łoś, Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Kraków 1915.

Wydanie: dostęp Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=32327&from=publication

Rękopisy: Biblioteki Miejskiej w Gdańsku sygn. XX B F 161; Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu sygn. Lat I F 45 (spalony); Biblioteki Publicznej w Wilnie sygn. F 4; Biblioteki Krasińskich w Warszawie bez sygn. (spalony); Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego sygn. F 7 3/16 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu

 

ZabUPozn

H. Kowalewicz, Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Polskie glosy i zapiski z rękopisów 1728, 1732, 1752, Zeszyty Naukowe UAM, Biblioteka 5, Poznań 1965, s. 69–164.

Wydanie: dostęp Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=15557&dirds=1&tab=1

Rękopis: Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu sygn. 1728 http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=297804&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=AD665DC28DEF95A9313A0482A602A636-28 – szczegółowe informacje por. Opis źródeł Słownika staropolskiego https://pjs.ijp.pan.pl/KSstp/opzsstp.djvu