fotka

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Pracownia Języka Staropolskiego

al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków

tel. +48 (12) 632-56-92

email:  mariusz.lenczuk@ijp.pan.pl