fotka
Mat 1, 1

Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham.

Księgi Rodzaju Jesusa Krysta syna Dawidowego, syna Abraamowego.

EwZam 286
 

...generacionis rodzenia...

SKJ V 283